Περιστέρι προσκυνάει έξω από εκκλησία Τον Δημιουργό του ~ Pigeon worships God outside a church

Μάθημα ταπεινότητας, από ένα περιστέρι που έξω από την εκκλησία προσκυνάει Τον Δημιουργό του, ενώ ο άνθρωπος αποτυγχάνει να αναγνωρίσει Τον Θεό.

πηγή βίντεο Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=WL4UYNAPjRU Ορθόδοξος Χριστιανισμός – Χριστιανική πίστη

Humility lesson from a pigeon that worships God outside a church, while man fails to recognize God.

Original video source – by Orthodoxos Christianismos – Christianiki pisti

youtube https://www.youtube.com/watch?v=WL4UYNAPjRU 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.