Ο βασιλιάς των προφητών, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ~ The king of the prophets, John the Baptist.

Ο βασιλιάς των προφητών, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήρθε από την έρημο και φώναζε με οδύνη: «Μετανοείτε»! Ας μετανοήσουμε τόσο βαθιά και τόσο ειλικρινά, ώστε να γίνουμε «καθαροί» σαν πρωινή δροσιά και σαν τις πρώτες ακτίνες του ήλιου, που πέφτουν πάνω σ’ αυτή.  Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

The king of the prophets, John the Baptist, came from the wilderness and cried out in pain, “Repent!” Let us repent so deeply and so sincerely that we become “pure” like the morning dew and like the first rays of the sun that fall on it. Saint Nicholas Velimirovich

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.