Ιωάννης ο Πρόδρομος ~ John the Forerunner

Τριάντα χρόνια σιωπής και νηστείας,
τι απομένει από το σώμα σου, εκτός από τη φωνή σου;
Το ξεραμένο σώμα σου δεν είναι παρά
μια σκιά της φωνής σου,
η οποία κηρύσσει το νέο: Ιδού, ο Θεός έρχεται σε εμάς!
Το ξεραμένο σώμα σου, ήταν ένα καλάμι. που ο Ηρώδης το έσπασε
Αλλά η φωνή συνεχίζεται, συνεχίζεται. κανείς δεν μπορεί να τη φιμώσει.
Τίνος φωνή είναι αυτή; που στο άκουσμά της ακόμη και οι αιώνες τρέμουν;
Ενός πεινασμένου λιονταριού; Όχι, Όχι – ενός ανθρώπου της πίστεως.
Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, «Ο Πρόλογος της Οχρίδας», (Ιανουάριος), Εκδ. Αθως

Thirty years of silence and fasting,
what is left of your body besides your voice?
Your dry body is nothing but
a shadow of your voice,
which proclaims the new: Behold, God is coming to us!
Your dry body was a reed. which Herod broke
But the voice goes on, it goes on. no one can silence her.
Whose voice is this? that at the sound of it even the centuries tremble?
A hungry lion? No, No – a man of faith.
Agios Nikolaos Velimirovich, “The Prologue of Ohrid”, (January), Ed. Athos

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.