Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος Του οποίου η αποδοχή με νοιάζει!~Jesus Christ Is the one I care being “cool” for!

Από τότε που έχω αφιερώσει την αγάπη μου στον Χριστό, δεν με απασχολεί να είμαι cool για τους φίλους μου ή για τυχόν προδοσίες και απογοητεύσεις γιατί ο Κύριος είναι το δίχτυ ασφαλείας μου, εκείνος που με ενισχύει με την στοργή και την αγάπη Του, εκείνος που με επιβραβεύει και άρα ο μόνος του οποίου έχω ανάγκη την αποδοχή. Είναι ο μόνος για τον οποίο με νοιάζει να είμαι “cool” !

Ever since I have dedicated my love to Christ, I do not care to be cool for my friends either for any betrayals and disappointments because the Lord is my safety net, the one who strengthens me with His affection and love, the one who rewards me and therefore the only one whose acceptance and approval I need. He Is the One, I care to be “cool” for!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.