Άγιος Σεραφείμ του Σαρωφ ~ Saint Seraphim of Sarov

Όταν το Πνεύμα του Θεού κατεβαίνει πάνω σε έναν άνθρωπο και τον επισκιάζει με την πληρότητα της έκχυσής Του, τότε η ψυχή του ξεχειλίζει από μια χαρά που δεν πρέπει να περιγραφεί, γιατί το Άγιο Πνεύμα μετατρέπεται σε χαρά ό,τι αγγίζει. Η Βασιλεία των Ουρανών είναι ειρήνη και χαρά στο Άγιο Πνεύμα».

+ Αγιος Σεραφείμ του Σαρωφ +

“When the Spirit of God descends upon a man and overshadows him with the fullness of His outpouring, then his soul overflows with a joy not to be described, for the Holy Spirit turns to joy whatever He touches. The Kingdom of Heaven is peace and joy in the Holy Spirit.”

+ Saint Seraphim of Sarov +

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.