Σε κρίνω σιωπηλά ~ I’m quietly judging you

Δεν πρέπει να κρίνουμε κάποιον που βλέπουμε ότι έχει ολίσθησει σε κάποιο αμάρτημα, γιατί μπορεί ο αδερφός μας να έχει μετανοήσει και τα βράδια να δακρύζει, μιλώντας στο Θεό για το ολίσθημά του


 We shouldn’t judge someone who has slipped into sin, because our brother may have repented and he may be weeping at nights, talking to God about his sinful mistake

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.