Παροιμίαι 22: 6~Proverbs 22:6

Παροιμίαι 22: 6

Μάθαινε το παιδί στην αρχή της ζωής του να έχει καλές συνήθειες και δε θα ξεστρατίσει απ’ αυτές ούτε όταν θα ‘ναι γέρος πια

Proverbs 22:6

Train up a child in the way he should go and when he is old, he will not depart from it

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.