Η εμπιστοσύνη προέρχεται από αγάπη και όχι από φόβο ~ Trust comes out of love,not out of fear

Πριν λίγο καιρό βρήκαμε στην βεράντα μας δυο γατάκια που είχαν εγκαταλειφθεί από την μητέρα τους, και αυτό που σκέφτηκα ήταν πως παρόλα αυτά, ήταν ασφαλή και σε καλή κατάσταση, χάρη στην πρόνοια Του Θεού που μεριμνά για όλα τα πλάσματά Του.Η απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό προέρχεται από αγάπη και όχι  από φόβο. Όταν εναποθέσουμε όλες μας τις έννοιες στον Ουράνιο Πατέρα μας , τότε θα αισθανούμε πραγματικά ανάλαφροι και χωρίς άγχος.

Ας μην προσευχόμαστε σαν καλομαθημένα παιδιά Του, ζητώντας λαίμαργα πότε την μία χάρη και πότε την άλλη. Το καλύτερο είναι να αφήσουμε Τον Θεό να οδηγήσει τα πράγματα εκεί που κρίνει ο ίδιος σύμφωνα με την δίκαιη σοφία Του, που το δικό μας περιορισμένο μυαλό δεν μπορεί να συλλάβει. Ας μην προσπαθούμε μόνο βασιζόμενοι στις ανύπαρκτες δικές μας δυνάμεις, αφού τα οποία χαρίσματα  έχουμε είναι κατά παραχώρηση Εκείνου, αλλά ας Τον εμπιστευτούμε πλήρως, αναγνωρίζοντας πόσο άπειρα και ασύγκριτα ανώτερος είναι ο Δημιουργός μας. 

A while ago we found on our balcony two kittens that had been abandoned by their mother, and what I thought was that they were still safe and in good condition, thanks to the providence of God who takes care of all His creatures. The absolute trust in God comes from love and not from fear. When we entrust all our worries to our Heavenly Father, then we will feel truly lightly and stress-free.

Let us not act like spoiled kids when we pray, greedily asking for one favor after the other. It is best to let God lead things where He judges according to His righteous wisdom, which our limited minds cannot comprehend. Let us not try only based on our own non-existent powers, since whatever gifts we have, are at the disposal of Him, but let us trust Him completely, acknowledging how infinitely and incomparably superior our Creator is.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.