Δοξασμένο το όνομα Του αληθινού Ζωοποιού Φωτός! Blessed be the name of The all-giving Light!

Δοξασμένο το όνομα της Αγίας Τριάδας και της Παναγίας μας που φωταγωγησε τον κόσμο, με την Γέννηση Του Υιού και Θεού της, Κυρίου ημών Ιησού Χριστού!

Blessed be the name of the Holy Trinity and our Panagia, Holy Mary, that lit the whole world with the Birth of Her Son and God, our Lord Jesus Christ!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.