Η Χάρις Του Θεού φροντίζει για τους εκλεκτούς (πιστούς)~ The Grace of God takes care of the faithful ones

Η Χάρις Του Θεού μας εξοπλίζει με τα χαρίσματα που έχουμε ανάγκη και αναπληρώνει όσα μας λείπουν °°°¬

The Grace of God equips us with the gifts we need and makes up for what we lack
°°°¬

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.